Tuesday, 26/03/2019 - 20:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trần Khánh Dư

Phân công chuyên môn học kỳ 2 (2012-2013)

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP KONTUM  
TRƯỜNG THCS TRẦN KHÁNH DƯ      
NĂM HỌC 2012-2013
BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN     
  Tổ: TOÁN-LÝ-TIN          
TT Họ tên GV Chức vụ Dạy môn, lớp được phân công cụ thể Kiêm nhiệm khác Tổng số tiết/tuần Ghi chú
1 Võ Thị Trang TT Toán 9CD(8)  + BD Toán 7(3)+Phụ đạo Toán 7(3) TTCM(3) 17  
2 Nguyễn Vĩnh Giáo GV Lý K8(4) +LÝ 7CD(2)+Toán K8A(4)+ CĐTC Toán 8A(1)+PĐ Toán K6(3)   14  
3 Bùi Thị Kim Ngọc GV  Toán 9AB(8)+CĐTC Toán 9ABCD(4) +Tin6ABC(6)   18  
4 Trần Thị Đỉnh GV Toán K8BCD(12)+ CĐTC Toán 8BCD(3)+ BD Toán 8(3)   18  
5 Ng Thị Minh Phương GV Toán 6ABCD(16)   16 Con nhỏ
6 Vũ Ngọc Thanh Hương GV Lý K9(8) +Tin 6D(2)+ Tin 7ABCD(8)    18  
7 Ngô Đình Bích Ly GV Toán 7ABCD(16) + Lý 7AB(2)   18  
8 Cao Xuân Cư GV Cnghệ K8 (4)+ Lý 6ABCD(4) TV-TB(6)+QLPhòng tin(3) 17  
10 Đỗ Thị Thu Hiền PHT   Chủ tịch công đoàn    
  Tổ: HÓA-SINH-TD          
TT Họ tên GV Chức vụ Dạy môn lớp được phân công cụ thể Kiêm nhiệm khác TS Ghi chú
1 Lê Thị Thuỷ TT Sinh 8ABCD(8) + TD 7A(2) TT(3)+TKHĐ (3) 16  
2 Nguyễn Thị Xuân Thu GV Hóa 8ABCD(8) + Sinh 6BC(4) CN 8B(5) 17  
3 Hồ Thị Trang Ly GV Hóa 9ABCD(8) + Sinh6AD(4) Thủ quỹ (3) 15  
4 Phạm Thị Nhung GV Sinh 7CD(4) + Công Nghệ 7ABCD(8)  CN 7D(5) 17  
5 Phan Thị Thanh Thái GV Sinh 9ABCD(8)  +Sinh 7AB(4) CN 9A(5) 17  
6 Nguyễn Thị Châu GV TD khối 7BCD (6) + TD 6A,B(4) +TD 8C (2) CN 8C (5) 17  
7 Trần Thị Xuân Linh GV TD khối 9 (8) + TD 6C,D(4) +TD 8A,D (4)   16 Con nhỏ
8 Hoàng Lê Hoàng TPT TD 8B(2)  TPT(13)+Y tế(2) 17  
  Tổ SỬ- ĐỊA-GDCD          
TT Họ tên GV Chức vụ Dạy môn lớp được phân công cụ thể Kiêm nhiệm khác TS Ghi chú
1 Lê Thị Loan TT Sử  6C D(2) + Sử Khối 7 (8)  TT(3)  13 Bồi dưỡng HSG cấp TP
2 Nguyễn Thị Hồng GV Địa khối 6(4) + Địa khối 7(8)  CN 7B(5) 17  
3 Võ Thị Hạnh GV Địa khối 9(4)  + GDCD khối 9(4)+ Địa 8D(2) TB Thanh tra(2)+CN 9C(5) 17  
4 Lê Thị Thu Phương GV Sử khối 9(8) + GDCD khối 8(4) CN 9D (5) 17 Con nhỏ
5 Nguyễn Quốc Hiệp GV   Phụ trách Phổ cập    
6 Trần Đình Thuy GV Sử khối 8(4)+Địa 8ABC(6)+GDCD khối 7(4)+ Sử 6AB(2)   16  
  Tổ: NGỮ VĂN          
TT Họ tên GV Chức vụ Dạy môn lớp được phân công cụ thể Kiêm nhiệm khác TS Ghi chú
1 Đặng Thị Hương TT Văn 9AB(10)   TT (3)+CN9B(5) 18  
2 Ngô Trọng Hoàng GV Văn 9CD(10) + CĐTC Văn9ABCD(4) + BD Văn 8(3)   17  
3 Lê Thị Xuân Phong GV Văn 7AB(8) + BD Văn 7(3) CN 7A (5) 16  
4 Nguyễn Thị Năm GV Văn 8AB(8) + Cnghệ 6 AB(4)  CN8A(5) 17  
5 Trần Thị Kim Cúc GV Văn 6AB(8) + Công nghệ 6CD(4) CN 6A(5) 17  
6 Trần Thị Khánh Vân GV       Nghỉ không lương
7 Trần Thị Ánh Sao GV Văn 6CD(8) + GDCD K6 (4) CN6C(5) 17  
8 Nguyễn Trị GV Văn 7CD(8)+PĐ Văn K6(3)+ Phụ đạo Văn K7 (3)  VMIS(3) 17  
9 Nguyễn Thị Luyến GV Văn 8CD(8) +CĐ TC Văn K8 (4)  CN 8D(5) 17 Hợp đồng
  Tổ: NGOẠI NGỮ-NHẠC-HỌA        
TT Họ tên GV Chức vụ Dạy môn lớp được phân công cụ thể Kiêm nhiệm khác TS Ghi chú
1 Ng.Thị Kim Phương TT AV khối 9(8)+BD Anh Văn7(3)+Anh văn 7A (3) TT(3) 17  
2 Trương Thị Lệnh GV Anh văn khối 8(12) +BD Anh Văn8(3)   15  
3 Cao Thị Vân Anh GV Anh văn khối 6(12) +Anh văn 7D (3)   15  
4 Phan Thị M. Quyên GV Âm nhạc khối 6,7,8(12)  CN 6D5)+ VThể(2) 19  
5 Phùng Thị Thuý  Vân GV Mỹ thuật khối 6,7,8(12)  CN 6B(5) 17  
6   Phan Ngọc Hoàng GV Anh văn 7BC(6)+ Cong nghệ K9(4) CN 7C(5) 15  
  Tổ: VĂN PHÒNG          
TT Họ tên GV Chức vụ Nhiệm vụ được phân công cụ thể Kiêm nhiệm khác TS Ghi chú
1 Nguyễn Thị Trang NV       Nghỉ không lương
2 Ngô Thị Kim Ngọc NV Kế toán tài vụ       
3 A Danh NV  bảo vệ trường     Hợp đồng
4 Nguyễn Thị Hiền NV Văn phòng, Văn thư- lưu trữ     Hợp đồng

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 7
Tháng 03 : 266
Năm 2019 : 1.082