Tuesday, 26/03/2019 - 20:18|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trần Khánh Dư

Kế hoạch công tác

- Căn cứ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học các bậc học của Sở GD&ĐT; - Căn cứ vào Kế hoạch công tác năm học 2013-2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kontum; - Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế trường THCS Trần Khánh Dư. Trường THCS Trần Khánh Dư xây dựng và triển kh...

Tháng

Nội dung công việc

Thời gian

Bộ phận chỉ đạo

Bộ phận thực hiện

8/2013

 

Tổ chức tựu trường, làm công tác vận động học sinh ra lớp, nắm bắt sỹ số ra lớp và đối chiếu kế hoạch năm học có điều chỉnh, sửa đổi.

10/8 đến

17/8

Lãnh đạo trường

Giáo viên toàn trường trường 

 

Hoàn thành các công việc chuẩn bị về CSVC, vệ sinh trường lớp học, vở học và SGK, phân công chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ năm học.

15 đến 17/8

Lãnh đạo trường

Giáo viên toàn trường trường 

Tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm học.

25-30/8/2013

Phó HT

GV, HS

Tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm học.

24/8

Lãnh đạo trường

GVCN

Tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do Sở, Phòng tổ chức.

Theo lịch

Hiệu trưởng

GV

Chuẩn bị nội dung và các điều kiện để tiến hành Hội nghị Công Đoàn và Hội nghị CBCC đầu năm học.

Theo lịch

LĐT+CĐCS

GV

Tháng 9/2013

Tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới và ký kết thực hiện ba cuộc vận động và 1 phong trào thi đua.

5/9

Lãnh đạo trường

GV, HS

Tổ chức Hội nghị Công đoàn và Hội nghị CBCC đầu năm học.

14/9

LĐT+CĐCS

GV, NV

Phát động thực hiện tháng ATGT và triển khai các hoạt động hưởng ứng "Tháng an toàn giao thông", phòng chống các tệ nạn xã hội, ma túy xâm nhập học đường cho học sinh....

Giờ chào cờ

Hiệu trưởng

GV, HS

Tổng hợp số liệu học sinh ra lớp, đối chiếu kế hoạch, tổng hợp chất lượng khảo sát học sinh đầu năm học.

5-10/9

Hiệu trưởng

TTCM, GVBM, GVCN

Lập kế hoạch và triển khai dạy lồng ghép giáo dục đạo đức, giáo dục công dân gắn với cuộc vận động “Học tâp và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại trường .

20 đến 30/9

 Hiệu trưởng

GV

Hoàn thành hồ sơ nâng lương quý III/2013

30/9

Hội đồng lương

Các thành viên HĐL

Hoàn chỉnh việc xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học.

20/9

 Hiệu trưởng

GV

Lập danh sách giáo viên được thanh tra năm học 2013-2014

25/09

Hiệu trưởng

GV

Tập huấn công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục và thành lập Hội đồng tự đánh giá ở các trường theo kế hoạch của PGD.

24-30/9

Hiệu trưởng, TKHĐ

TKHĐ

Xây dựng kế hoạch hoạt động cụm chuyên môn trong năm học.

21/9

Hiệu trưởng

Các TCM

Hoàn thành việc đăng ký kiểm tra viết

20/9

Hiệu trưởng

GV

Báo cáo các khoản thu, chi trong nhà trường theo quy định.

20/9

Hiệu trưởng

Hội CMHS

Tháng 10/2013

Tổ chức sinh hoạt chủ điểm: Ngày Bác Hồ gởi thư lần cuối cho Ngành GD (15/10),

Giờ chào cờ

TPT Đội

GV, HS

Tổ chức sinh hoạt chủ điểm: ngày thành lập Hội Liên hiệp PNVN (20/10).

20/10

CĐCS

GV, NV

Triển khai kế hoạch tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi.

01/10

Lãnh đạo trường

GV, TCM

Tổ chức kiểm tra chọn đội tuyển và bồi dưỡng HSG.

25/10

Các TCM

GV, HS

Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

Tuần 1 đến tuần 4

Hiệu trưởng

CM, TTCM

Xây dựng kế hoạch và hoàn thành cơ sở dữ liệu về kiểm định chất lượng Cơ sở GDPT

30/10

 Hiệu trưởng

Hội đồng tự đánh giá

Xây dựng kế hoạch kỷ niệm 20/11.

01/10

Lãnh đạo trường

TCM, GV

Tổ chức thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.

26/10

Hiệu trưởng

Ban GK+GV

Hoàn thành hồ sơ nâng lương quý IV/2013

30/10

Hội đồng lương

Các thành viên HĐL

Chuẩn bị tốt cho việc kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD TH ĐĐT 19 xã, phường( Kiểm tra lại  thời điểm 2013).

29/9 đến 01/10

 

Hiệu trưởng

GV phụ trách PCGD

Tổ chức GV dự Hội thảo chuyên môn theo cụm trường tại THCS Nguyễn Khuyến.

Tuần 3

Hiệu trưởng

GV

Tháng 11/2013

Tổ chức sinh hoạt chủ điểm chào mừng Ngày Nhà giáo VN (20/11), Hội diễn văn nghệ cấp trường

19/11

Lãnh đạo trường

GV, HS

Tiếp tục tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường

Kết thúc vào 16/11

Lãnh đạo trường

TCM, GV

Tổ chức GV dự chuyên đề chuyên môn theo cụm trường tại THCS Nguyễn Huệ

Tuần 2

Hiệu trưởng

GV

Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

Tuần 1 đến tuần 4

Hiệu trưởng

CM, TTCM

Các tổ CM thực hiện các chuyên đề dạy học theo kế hoạch

Tuần 1 đến tuần 4

Hiệu trưởng

GV, TTCM

Tháng 12/2013

Tổ chức sinh hoạt chủ điểm ngày thành lập quân đội nhân dân VN và ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12

Giờ chào cờ

Lãnh đạo trường

GV, HS

Tiếp tục giáo dục kiến thức pháp luật và an toàn giao thông.

Giờ chào cờ

Hiệu trưởng

GVCN+HS

Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

Tuần 1 đến tuần 4

Hiệu trưởng

CM, TTCM

Tổ chức ôn tập và kiểm tra cuối kỳ I.

20-28/12

Theo  KH Phòng GD

GV+HS

Chi trả tiền hỗ trợ học sinh con hộ nghèo theo Nghị Định 74 của CP.

20/12

Tài vụ

TV+GVCN

Tổ chức học sinh lớp 9 tham gia dự thi học sinh giỏi máy tính Casio lớp 9 cấp thành phố.

05/12

Hiệu trưởng

Chuyên môn

Tổ chức thi học sinh giỏi Tiếng Anh trên mạng Internet cấp trường.

Tuần 3

Theo KH PGD

Chuyên môn

Tham dự Hội nghị bàn giao ngân sách 2010 tại UBND thành phố

25/12

Phòng TC&KH

HT+KT

Tổ chức giáo viên dự thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố.

Tháng 12

Phòng GD&ĐT

CM+GV

Tháng 01/2014

Tổ chức sinh hoạt chủ điểm nhân kỷ niệm ngày học sinh- sinh viên 09/01.

Giờ chào cờ

Hiệu trưởng

GV+HS

Tổ chức thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố.

21/01

Hiệu trưởng

GVBM+HS

Tổ chức thi học sinh giỏi Toán và học sinh giỏi Tiếng Anh trên mạng Internet cấp trường.

Theo kế hoạch PGD

Hiệu trưởng

GVBM+HS

Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

Tuần 1 đến tuần 4

Hiệu trưởng

CM, TTCM

Hoàn thành các báo cáo đánh giá xếp loại học sinh cuối kỳ I

Theo KH PGD

Hiệu trưởng

CM

Tổ chức họp cha mẹ học sinh cuối kỳ I, sơ kết phát thưởng cho học sinh cuối kỳ I

Theo KH PGD

Hiệu trưởng

GVCN+HS

Tổ chức GV dự chuyên đề chuyên môn theo cụm trường tại đơn vị.

Tuần 2

Hiệu trưởng

GV

Tổ chức giáo viên và học sinh nghỉ Tết nguyên đán.

Từ 27/01 đến 09/02

Hiệu trưởng

GV+HS

Phân công GV trực Tết bảo vệ cơ quan.

Từ 27/01 đến 09/02

Hiệu trưởng

GV

Tháng 2/2014

Tiếp tục tổ chức giáo viên và học sinh nghỉ Tết nguyên đán.

Từ 27/01 đến 09/02

Hiệu trưởng

GV+HS

Tiếp tục phân công GV trực Tết bảo vệ cơ quan.

Từ 27/01 đến 09/02

Hiệu trưởng

GV

Sinh hoạt chủ điểm chào mừng ngày thành lập Đảng CSVN 3/2/1930-3/2/2014

Giờ chào cờ

Hiệu trưởng

GV+HS

Tổ chức cho học sinh tham gia 02 tiết mục văn nghệ tại xã

03-02

Hiệu trưởng

Ban VT+Đội VN

Tổ chức giáo viên và học sinh nghỉ Tết đúng quy định.

Theo KH PGD

Hiệu trưởng

GV+HS

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường tại THCS Lê Quý Đôn.

Tuần 3

Hiệu trưởng

CBQL+GV

Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

Tuần  4

Hiệu trưởng

CM, TTCM

Tổ chức học sinh tham gia giải bóng đá mini theo cụm trường.

Theo KH cụm trường

Hiệu trưởng

Ban VT

Tháng 3/2014

Sinh hoạt chủ điểm kỷ niệm ngày giải phóng tỉnh Kon tum,  ngày thành lập Đoàn THCS HCM

Giờ chào cờ

Hiệu trưởng

GV+HS

Tổ chức ngoại khóa “ Phiên chợ đồng quê” nhân kỷ niệm  ngày thành lập Đoàn 26/3.

Tuần 3

Hiệu trưởng

CBGV, NV, HS

Tổ chức học sinh tham gia dự thi giải toán trên mạng Internet cấp thành phố.

Theo KH Phòng GD&ĐT

Hiệu trưởng

GV dự thi

Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

Tuần 1 đến tuần  4

Hiệu trưởng

CM, TTCM

Tổ chức GV tham gia tập huấn thư viện, thiết bị do Ngành tổ chức.

Theo KH Sở GD&ĐT

Hiệu trưởng

GV tập huấn

Tổ chức thao giảng theo cụm trường tại THCS Hàm Nghi.

Tuần 3

Hiệu trưởng

Các TCM

Tổ chức GV làm hồ sơ thuyên chuyển trong và ngoài tỉnh( Nếu có)

Theo KH PGD

Hiệu trưởng

CBGV

Tháng 4/2014

Chuẩn bị tốt công tác kiểm tra Liên đội cấp thành phố.

Theo kế hoạch HĐĐ

Hiệu trưởng

TPT+HS+GVCN

Sinh hoạt chủ điểm chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày giải phòng Miền Nam thống nhất đất nước 30/41975-30/4/2014

Giờ chào cờ

Hiệu trưởng

GV+HS

Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

Tuần 1 đến tuần  4

Hiệu trưởng

CM, TTCM

Tổ chức tổng kết sinh hoạt cụm chuyên môn số 1.

24/4

Hiệu trưởng

Các TTCM, hiệu trưởng cụm CM số 1.

Hoàn chỉnh  việc kiểm tra báo cáo tự đánh giá của đơn vị kiểm định chất lượng.

Tháng 4

Hiệu trưởng

Các bộ phận

Tháng 5/2014

Sinh hoạt chủ điểm kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5.

Giờ chào cờ

Hiệu trưởng

GV+HS

Tổ chức kiểm tra chất lượng HK II theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT.

5-10/5

Hiệu trưởng

CM+GV+HS

Hoàn thành các biểu mẫu thống kê chất lượng hai mặt giáo dục kỳ II và cuối năm học

Theo KH PGD

Hiệu trưởng

CM+GV

Tổ chức họp xét thi đua cuối năm học cho GV, HS.

Theo KH PGD

Hiệu trưởng

HT+PHT+TPTĐ+TTCM

Tổ chức họp CMHS cuối năm học.

Theo KH PGD

Hiệu trưởng

GVCN

Tổ chức họp xét phân loại CBCC cuối năm học theo quy định hiện hành

Theo KH PGD

Hiệu trưởng

CBCC toàn trường

Tổ chức xét tốt nghiệp cho HS lớp 9

Theo KH PGD

Hiệu trưởng

Hội đồng xét TN

Hoàn thành hồ sơ bàn giao học sinh về hè cho xã quản lý.

Theo KH PGD

Hiệu trưởng

TPTĐ+GVCN

Phân công GV, HS trực hè.

Theo tình hình đội ngũ GV,HS

Hiệu trưởng

GV+HS

Cấp giấy nghỉ phép hè cho CBGV, NV

Theo quy định

Hiệu trưởng

KT+CBCC

Tổ chức tổng kết cuối năm học.

Theo KH PGD

Hiệu trưởng

GV+HS

Hoàn thành các loại báo cáo cuối năm học

Theo KH PGD

Hiệu trưởng

Các bộ phận

Tháng 6/2014

Tổ chức tuyển sinh lớp 6 theo kế hoạch của Ngành.

10-20/6

Hiệu trưởng

Hội đồng TS

Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và trả hồ sơ học sinh cho HS lớp 9.

Tháng 6

Hiệu trưởng

CM

Kiểm tra việc bảo quản CSVC, sữa chữa trường lớp.

Theo sự chỉ đạo của PGD

Hiệu trưởng

CM+KT+BV

Lập danh sách GV tham gia bồi dưỡng hè 2014.

Theo KH PGD

Hiệu trưởng

CM

Tháng 7/2014

Tổ chức CBGV tham dự bồi dưỡng hè do Ngành tổ chức.

Theo KH PGD

Hiệu trưởng

CBGV

Tổ chức CBGV tham gia dự tổng kết chuyên môn do PGD tổ chức.

Theo KH PGD

Hiệu trưởng

CBGV

Tiếp tục kiểm tra việc bảo quản CSVC, sữa chữa trường lớp.

Theo sự chỉ đạo của PGD

Hiệu trưởng

CM+KT+BV

 Chào mừng cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

 

 

 

Tháng 8/2014

Tiếp tục tổ chức CBGV tham dự bồi dưỡng hè do Ngành tổ chức.

Theo KH PGD

Hiệu trưởng

CBGV

Tổ chức kiểm tra lại, xét lên lớp, xét TN lần 2( nếu có).

Trước 15/8

Hiệu trưởng

CM+GV+HS thi lại; Hội đồng xét TN

Kiểm tra và chuẩn bị CSVC các điều kiện khác chuẩn bị cho năm học mới

Theo KH PGD

Hiệu trưởng

Các bộ phận

Triển khai nhiệm vụ năm học mới cho CBGV

Theo KH PGD

Hiệu trưởng

CM+CBGV

Tập trung học sinh, ổn định biên chế lớp, triển khai công tác giảng dạy năm học mới.

Theo KH PGD

Hiệu trưởng

CM+CBGV+HS

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 7
Tháng 03 : 266
Năm 2019 : 1.082